W celu uzyskania bliższych informacji na temat organziowanych kursów tj: cen, terminów oraz miejsc, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem.

Przy zgłoszeniu większej ilości osób udzielamy rabatów!!!
Organizujemy kursy przygotowawcze zakończone egzaminem w zakresie uprawnień energetycznych:

  • G1 urządzenia, instalacje i sieci elektryczne do 1KV lub powyżej wraz z POMIARAMI
  • G2 urządzenia, instalacje i sieci grzewcze powyżej 50 kW
  • G3 urządzenia, instalacje i sieci gazowe do 5kPa lub powyżej

Egzamin przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. W każdej z grup istnieje możliwość złożenia zarówno wniosku EKSPLOATACYJEGO (E) jak i DOZOROWEGO (D).

SZKOLENIA OTWARTE
Odbywają się w Gliwicach, Katowicach, Bielsku-Białej, Tychach, Wrocławiu i Krakowie.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
Oferty szkoleń zamkniętych przygotowywane są indywidualnie, według konkretnych potrzeb danego klienta. Nasza firma charakteryzuje się dużą elastycznością. W związku z tym, istnieje możliwość organizacji szkoleń od poniedziałku do soboty w godzinach rannych, popołudniowych lub wieczornych. Organizowane są one w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
W celu uzyskania wszelkich bliższych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.

Wszystkie uprawnienia wydawane są na 5 lat i honorowane są w KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ!
UWAGA!! Przypominamy o obowiązku odnawiania UPRAWNIEŃ BEZTERMINOWYCH, które utraciły swoją ważność 2 maja 2010r.

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń przez Powiatowe Urzędy Pracy!!!
Firma posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Numer wpisu: 2.24/00263/2011

ZAKRES WYDAWANYCH UPRAWNIEŃ
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
5) urządzenia elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
9) elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
W zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru następujących urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej50 kW, wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
W zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
1)urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci,urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
w zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.