Organizowane przez nas szkolenia są skierowane do osób zajmujących się nieruchomościami tj; pracowników spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego, zakładów gospodarki mieszkaniowej, prywatnych firm zarządzających nieruchomościami, wspólnot mieszkaniowych….itp.

Tematyka wykładów skierowane są do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zagadnień prawnych, finansowych, technicznych… i wielu innych.

UWAGA!! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z 23% podatku VAT, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011r. art. 43 ust. 1 pkt 29) ustawy o VAT określającym zwolnienie od VAT dotyczące:
29) usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w pkt 26:
a) prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
c) finansowane w całości ze środków publicznych.