SZKOLENIA DLA ZOZ (Zakładów Opieki Zdrowotnej) oraz OPS (Ośrodków Pomocy Społecznej).

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach dla kadry zarządzającej oraz finansowo-kięgowej zarówno publicznych jak i nie publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
UWAGA!! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z 23% podatku VAT, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011r. art. 43 ust. 1 pkt 29) ustawy o VAT określającym zwolnienie od VAT dotyczące:
29) usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w pkt 26:
c) finansowane w całości ze środków publicznych

W takim przypadku należy przesłać stosowne oświadczenie potwierdzające finansowanie szkolenia przez daną jednostkę ze środków publicznych, faksem lub mailem.